អ្នកបើកបរ (ភ្នំពេញ)

We're like to show you notifications for the latest jobs and updates

Company Logo
អ្នកបើកបរ (ភ្នំពេញ)

TOYOTA (CAMBODIA) CO., LTD.

Phnom Penh
Login to see salary
Sep 1, 2020
Company Logo
អ្នកអនាម័យ

ANANA Computer Co., Ltd

Phnom Penh
Login to see salary
Aug 15, 2020
Items per page:
1 – 2 of 2

អ្នកបើកបរ (ភ្នំពេញ)

TOYOTA (CAMBODIA) CO., LTD. Job location: Phnom Penh

Login to see salary

Job Overview
# Hiring1
Job TypePermanent Job
Exp. LevelExecutive/Officer
Job FunctionCleaning / Driving
IndustryAutomotive / Heavy Equipment
Preferred ApplicantLocal
Required Language
DeadlineSep 1, 2020
Responsibilities and Duties
 • បើកបររថយន្តប្រចាំថ្ងៃ ដែលចាត់ចែងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង
 • ត្រួតពិនិត្យរថយន្តប្រចាំថ្ងៃ និងបច្ចេកទេសយានយន្ដអោយបានទាន់ពេលវេលា
 • កត់ត្រារបាយការណ៍រថយន្តក្នុងកំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃ
 • គោរពច្បាប់ចរាចរណ៍​និងច្បាប់ក្រុមហ៊ុន
 • ត្រូវកត់ត្រាចូលសៀវភៅក្នុងសៀវភៅប្រត្ដិបត្ដិការ ឬគ្រប់គោលដៅទាំងអស់
 • ថែរក្សានិងសំអាតរថយន្តប្រចាំថ្ងៃ
 • រាយការណ៍រាល់បញ្ហាដែលកើតមានចំពោះរថយន្តទៅផ្នែករដ្ឋបាល
 • ប្រតិបត្ដិការងារដោយគោរពតាមការណែនាំរបស់ប្រធានក្រុមនិងប្រធានសាខា
 • ការងារផ្សេងៗទៀតទៅតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធានសាខា
Qualifications and Skills
 • ភេទប្រុស អាយុចាប់ពី ១៨ - ៣០ឆ្នាំ
 • យ៉ាងហោចណាស់រៀនថ្នាក់ទី៩នៃសាលាចំណេះទូទៅ
 • មានប័ណ្ណបើកបរ
 • មានទំនាក់ទំនងល្អក្នុងការងារ និងជាមួយមិត្តរួមការងារ
 • មានការអត់ធ្មត់ ព្យាយាម ស្មោះត្រង់ និងមានភាពពេញចិត្តនឹងការងារ
 • ចេះនិយាយ និងសរសេរភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះ
How to Apply
NameToyota (Cambodia) Co., Ltd.
TitleHuman Resource Department
Phone Number+855 17 333 521
Emailrecruitment@toyota.com.kh
AddressRussian Federation Blvd, Phum Borey 100 Khnong, Sangkat Tuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
Other opening vacancies from TOYOTA (CAMBODIA) CO., LTD.

To support us!
Please mention www.hrincjobs.com as a source you found the job in your applied email.